Abort i almen praksis


31. oktober 2013

Når en kvinde henvender sig hos sin praktiserende læge, har denne ret til at lade være med at videresende en anmodning om provokeret abort, jamfør Sundhedslovens §102. Lægen skal give information omkring indgrebet inkluderet risikoen for komplikationer, og samtidig oplyse om den hjælp kommunen og regionen kan yde, hvis moren ønsker at beholde barnet.

Hvis moren ønsker en provokeret abort, og hendes faste, praktiserende læge ikke vil sende en anmodning herom videre, kan hun tage kontakt til en anden praktiserende læge. Kvindens rettigheder i henhold til dansk abortlovgivning bliver således ikke kompromitteret, da hun stadig vil have tilgang til en provokeret abort.

For mange læger er medvirken til en provokeret abort et brud på deres lægeløfte. I det første lægeløfte, den Hippokratiske ed, står der, at ”Selv om jeg opfordres dertil, vil jeg ikke udlevere nogen dødelige Gifte eller give noget saadant Raad, ej heller give nogen Kvinde fosterfordrivende Midler. Jeg vil bevare mit Liv og min Kunst rent og fromt.”

Ligeledes står der i Genevedeklarationen vedrørende læger fra 1948, at “Jeg vil opretholde den yderste respekt for det menneskelige liv, fra dets undfangelse, selv under trussel, vil jeg ikke bruge min medicinske viden imod menneskehedens love”.

Efterhånden debatteres der ikke længre, om det er et barn eller ej som bliver slået ihjel i morens mave. Det er nu alment accepteret, at man ikke kan sætte nogen grænse for hvornår det er et barn eller ej. Det er ved sammensmeltningen af æg- og sædcellen det nye liv bliver til, og hvor det nye menneske får sit eget, unikke genom sammensat af en krydsning mellem moderens og faderens kromosomer.

Læger skal hjælpe, lindre og trøste. Ikke slå ihjel. Det strider imod lægens eksistensgrundlag. Det er derfor mange læger i dag ikke vil medvirke til abort på nogen som helst måde.

Foster eller barn?

5. oktober 2013

I dag var jeg i Go’ Morgen Danmark på TV2 for at tale om abort (http://play.tv2.dk/tv/nyheder-debat/go-morgen-danmark/5-oktober-2013-4-7...). Samtalen blev hurtigt ledt ind på, hvornår et menneske bliver til. Min opponent sagde, at det ikke er et barn før 12. uge, men et foster. Denne opfattelse bygger på flere misforståelser.

I dag bliver børn i livmoderen kaldt ved mange forskellige navne. Hvis forældrene ønsker barnet, bliver det ikke kaldt andet end et barn –uden at nogen tænker mere over det. Men hvis forældrene, lægen eller andre ikke synes det er en god ide at få et barn på nuværende tidspunkt, omtales det ikke længre som et barn, men i stedet for som ”graviditeten”, ”graviditetsproduktet” eller ”foster”. Alle sammen ord, som er mindre personlige end ”barnet”.

Kendsgerningen er dog, at lige meget hvilket navn som bliver brugt, og selv om ultralydsskærmen bliver vendt væk fra moderen, så hun ikke kan se barnets bankende hjerte, så fjerner det ikke den ubehagelige følelse indeni, som vidner om at en abort er at slå et andet menneske ihjel.

Overlægerne på de gynækologiske afdelinger er enige: Det er små børn som bliver slået ihjel under en abort. Ingen tvivl om det. Rent teknisk kaldes barnet et foster i al den tid det tilbringer i moren, det vil sige fra undfangelse til fødsel. Fosterstadiet inddeles yderligere i embryo fra undfangelse til 10. graviditetsuge, hvor hjertet er fuldt udviklet, alle organene er på plads og alle detaljer på barnet som tæer og fingre kan skelnes. Herefter kaldes barnet et føtus indtil det er født.

Abortgrænsen i Danmark er 12 uger. Denne grænse er sat af rent praktiske hensyn i forhold til gennemførelsen af en provokeret abort, og har intet med barnets udvikling at gøre. Den er ikke engang sat efter overgangen fra embryo til føtus ved 10 uger. Men at sætte en grænse i det hele taget er meningsløs, idet udviklingen er glidende, uden skarpe overgange. Der sker ikke noget magisk lige pludselig ved 8, 10 eller 12 uger, som tilsiger at nu er det et menneske. Barnet er et menneske fra undfangelsen af. Det er derfor, ingen har nemt ved at gennemføre en abort: De ved de afslutter et andet menneskes liv.

Sven Frederick Østerhus
Læger Mod Abort

Læge Sven Frederick Østerhus forklarer om abort, og advarer mod dens konsekvenser.
Download præsentation.

Red Danmarks Børn

I januar 2011 lancerede Ruth Evensen, præst i frikirken Faderhuset, musikvideoen "Red Danmarks Børn" på sin hjemmeside www.ruthevensen.dk. Videoen er en røst imod abort, som siden dens frigørelse i 1973 har krævet 800.000 danske børns liv. Der gik ikke længe før over 20.000 mennesker havde set filmen på YouTube og andre online video-tjenester. Videoen viser abortens barske realiteter, med klar reference til andre velkendte folkemord. Samtidig bringer den med sig et stærkt budskab om selve livet!

Download "Red Danmarks Børn" [Low Resolution: 30 MB]
Download "Red Danmarks Børn" [High Resolution: 247 MB]

Sundhedsstyrelsen anbefaler dødssprøjte til små børn

15. august 2013

Børnenes livstegn ved sene provokerede aborter er så ubehagelige for forældre og personale, at der nu er udstedt en speciel anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, om at alle gynækologiske afdelinger skal tilbyde en kaliumsprøjte i hjertet på børnene, så de bliver slået ihjel inde i livmoderen inden de bliver født.

Anbefalingen viser, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeren er fuldstændig ligeglade med, at det faktisk er små børn som bliver slået ihjel! Nu vil de til og med sætte i system, og gøre til en fast praksis, at give dødssprøjten til små børn, som endnu ikke har set dagens lys!

Sundhedsstyrelsens anbefaling viser tydeligt, at vi har at gøre med et ondskabsfuldt, offentligt, skattebetalt system, som uddanner personale til fosterdrab, og lønner dem herfor! Samtidig gør det alt det kan for at gøre indgrebet så upersonlig og samvittighedsløst som muligt -ligesom andre koldblodige psykopater! Det er forkasteligt, ikke bare at slå små børn ihjel, men samtidig at bygge op et helt system omkring drabene, som prøver at få os til at lukke øjnene for og glemme hvad det egentlig er som foregår: Ofring af et børn på egoismens og velfærdssamfundets alter! Vores samfund har nået bunden af civilisationens historie: Aldrig før har mennesker været så kolde, kyniske og barbariske som nu. Til og med aztekerne så det kun som deres aller sidste, smertefulde udvej, da de i deres religiøse fanatisme ofrede deres egne børn for at mildne guderne. Men vi er gået endnu længre, i det vi ikke bare slår små børn ihjel, men har gjort det til lov og ret, og til og med bifalder dem som gør det!

Nok er nok! Danskerne må få øjnene op for hvad der sker, og sige NEJ til abort!

Kilde:
http://www.etik.dk/artikel/519900:Abort--Sundhedsminister-indfoerer-tilb...

Sven Frederick Østerhus, Læger Mod Abort

Provokeret abort på grund af tarmkræft!

24. maj 2013
På TV2 Nyhederne kunne man læse om Lise, som to gange har fået afslag på en anmodning om abort efter 12. svangerskabsuge, da hendes barn har fået påvist en genfejl, som med stor sandsynlighed gør at det vil udvikle tarmkræft. Nogle læger har efterfølgende udtalt, at de synes hun skal have tilladelse til en provokeret abort.

Jeg kender ikke yderligere detaljer vedrørende ovennævnte sag, men der findes to sygdomme (Hereditær non-polypose colorektal cancer og Familiær adenomatøs polypose) hvor det er høj risiko for at udvikle tarmkræft -med mindre tilstanden behandles.

Selv har Lise genfejlen, og lever -og er i stand til at blive gravid!- selv om hun har fået fjernet sin tynd- og tyktarm pga. sygdommen. Med moderne opfølgning og behandling, har personer med ovennævnte genfejl nemlig mulighed for et langt og godt liv.

Vi har ikke ret til at nægte mennesker livet, og abortere børn som har en større eller mindre risiko for at udvikle sygdom på et eller andet tidspunkt i deres liv. I takt med at der findes flere og flere ”genfejl”, vil der snart ikke være nogen som kan sige sig fri for en eller anden risiko for sygdom!

Vi kan og må ikke dømme på forhånd, hvem som vil få et godt eller et dårligt liv.

Kilde:
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-68553894:nyt-h%C3%A5b-til-lise-pe...

Dublin-deklarationen

29. november 2012

I september 2012 samledes en gruppe gynækologer og obstetrikere i Dublin, Irland, for at diskutere provokerede aborter ved fare for morens liv. Der blev fokuseret specielt på behandlingen af høj-risiko graviditeter, kræft under graviditet, føtale anomalier, psykisk helse og maternel mortalitet.

Konklusionerne var følgende:
”-Som erfarne udøvere og forskere indenfor obstetrik og gynækologi, stadfester vi, at en provokeret abort aldrig er medicinsk nødvendig for at redde en kvindes liv.
-Vi holder fast ved, at der er en fundamental forskel mellem abort, og nødvendig medicinsk behandling som bliver udført for at redde morens liv, selv om en sådan behandling skulle resultere i tabet af livet til hendes ufødte barn.
-Vi bekræfter, at forbydelsen af abort ikke på nogen måde påvirker tilgangen til optimal behandling af gravide kvinder.”

Professor Eamon O’Dwyer udtalte at ”irske obstetrikere og gynækologer har tidligere pointeret, at behandling for tilstande så som ektopisk graviditet ikke regnes for abort af læger, men misinformation vedrørende dette florerer i den offentlige debat. Symposiumet gør det klart, at provokeret abort aldrig er medicinsk nødvendig for at redde en kvindes liv, og det er gode nyheder for mødre og deres babyer”.

Hvis du vil være med til at hjælpe Irland bevare deres forbud mod abort, kan du underskrive deklarationen på symposiumets hjemmeside,
http://www.dublindeclaration.com/sign-up/

Kilder:
http://www.dublindeclaration.com/
http://www.youthdefence.ie/latest-news/major-medical-symposium-in-dublin...

Hvad er det egentlig, vi har gang i?

19. oktober 2012

Ligesom det ikke længere er tilladt at dræbe mennesker af en såkaldt lavere race, er det muligt, at drab på små børn igen bliver forbudt i Danmark.

Læs debatindlægget i Dagens Medicin: http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/hvad-er-det-egentlig-vi-har-ga...

Hvordan kan man fremstille en børnemorder som pionér?

21. september 2012

Abortlægen Leunbach var ikke en forbilledlig pionér. Læs debatindlægget i Dagens Medicin:
http://www.dagensmedicin.dk/opinion/debat/leunbach-var-ikke-en-forbilled...

Normale børn aborteres

8. juli 2012

Politiken har undersøgt tilladelserne fra regionernes abortsamråd for 2011 i artiklen "Forældre fravælger unormale fostre". 488 børn blev aborteret efter 12. uge, heraf 118 med Down’s syndrom, 13 med Turners eller Klinefelters syndrom, samt 1 med læbe-gane-spalte! Da jeg for to år siden skrev om sidstnævnte som årsag til en provokeret abort, forestillede jeg mig at det kunne ske langt ude i fremtiden – men nu er det altså virkelighed i Danmark!

Børn bliver slået ihjel, fordi de har en mindre ”fejl”, som endda kan opereres. Forældrene, lægerne og ikke mindst samrådet burde stilles for retten for at have begået et overlagt drab på et lille barn, som uden problemer ville leve, og måske kunne have været blevet vores næste statsminister!
Jeg kan huske en god ven af mig i gymnasiet. Han var født med læbe-gane-spalte, men jeg anså ham aldrig som mindreværdig af den grund! Mon ikke alle kender én, som er født med dette?

Om mennesker med Turners eller Klinefelters syndrom siger overlæge Claus Gravholt: ”Jeg møder dem som voksne, og mange af dem har fuldstændige sammenlignelige liv med alle mulige andre (…) det er tankevækkende, at så mange med Turners aborteres. Der er min grænse overskredet”.

CHANTIs brede sortiment af smykker giver dig ekstra god mulighed for at købe moderne guldsmykker med diamanter eller sølvsmykker med zirkoner. Find dit skønne armbånd hos Chanti. Vi har et stort udvalg af armbånd i sølv, guld, læder, med perler eller sten! Armbånd til kvinder - moderne og klassiske.