Blog om provokeret abort

27. maj 2012

Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinier om hvordan man skal "drage omsorg" for børn, som viser livstegn efter abort efter 12. uge. Når børn bliver aborteret så sent, foregår det ved at man kunstigt sætter fødselen i gang, og mange af de fødte børn viser livstegn som bevægelser, gisp og lyde.

17. februar 2012

Den 15. februar 2012 skriver Kristeligt Dagblad om en rundskrivelse fra den norske sundhedsstyrelse. Af artiklen fremgår det "at praktiserende læger ikke kan nægte at udføre opgaver, der strider mod lægens egen samvittighed, og at kommunerne ikke har ”hjemmel til at fritage lægen for opgaver som er pålagt ved lov eller forskrift”. For eksempel at henvise til abort eller kunstig befrugtning for lesbiske par."

31. oktober 2010

Noget af det første en ung læge som er ved at blive gynækolog lærer, er at lave provokerede kirurgiske aborter. Under min ansættelse på en gynækologisk afdeling, oplevde jeg, at de ikke tænkte ret meget over hvad de egentlig lavede: “Det er bare en celleklump. Man ser ikke noget der ligner noget som helst”, var standardfrasen.

I dag afsluttede jeg mit ophold på en gynækologisk afdeling, som led i min specialisering i almen medicin.

Allerede første dag på afdelingen talte jeg med vagtplanlæggeren samt den ledende overlæge på afdelingen, om at jeg ikke på nogen måde ville medvirke til provokerede aborter, herunder heller ikke skrive journaler.

Dette skulle vise sig at være begyndelsen på et halvt år i konstant konfrontation med et system, hvor abort er almindelig hverdag; hvor man bedøvet slår det ene forsvarsløse barn efter det andet ihjel.

Sundhedsloven § 102. Læger, sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage eller medvirke til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, skal efter anmodning fritages herfor. Tilsvarende gælder for personer, der er under uddannelse til et af de nævnte erhverv.

Subscribe to Seneste blogindlæg