Fejlinformering af gravide

Når en kvinde ønsker at få en medicinsk abort, får hun at vide, at har hun først påbegyndt behandlingen, skal barnet aborteres, siden tabletterne medfører en risiko for misdannelser hos barnet (1). Efter indtagelse af den første pille, er der dog nogle kvinder som fortryder, og ønsker at beholde barnet alligevel. Men hun har jo på forhånd fået at vide, at nu er der ingen vej tilbage. Hun er blevet et offer for systematisk fejlinformation.

En medicinsk abort består af indtagelse af to forskellige tabletter. Først får man Mifegyne, som indeholder mifepriston. Dette stof har til formål at afbryde moderkagens iltforsyning, så barnet dør. Ingen foreliggende dokumentation har kunnet påvise en øget risiko for fostermisdannelser. Undersøgelser viser dog, at selv efter indtagelse af Mifegyne lever 26% af børnene videre. Der er således stadig gode chancer for at fortsætte graviditeten (2, 3, 5).

Den anden tablet, Cytotec, indeholder misoprostol, som fremkalder kontraktioner i livmoderen, så barnet presses ud i en form for fødsel. Det er bevist, at dette stof kan give misdannelser hos fosteret efter indtagelse. Risikoen herfor er ikke helt klarlagt, men ligger sandsynligvis et sted mellem 0,01 og 0,1 %. I forvejen er der ved alle graviditeter en 2 % risiko for at føde et barn med alvorlige misdannelser. Risikoen for misdannelser efter indtagelse af misoprostol er således kun let øget i forhold til hvis man ikke havde taget misoprostol -højst fra 2 til 2,1%. Desværre aborterer 95% af alle kvinder som indtager begge tabletter, og 99% af fostrene dør. Den sidste procent fortsætter dog graviditeten som normalt (3, 4, 6, 7).

Der er således intet grundlag for at anbefale en abort efter indtagelse af ovennævnte tabletter, da den øgede risiko for misdannelser er ikke-eksisterende efter Mifegyne, og meget lav efter Cytotec. Producenten af Mifegyne, siger da også selv, at ”De tilgængelige data er ikke tilstrækkelige til at retfærdiggøre en systematisk afbrydelse af svangerskabet” (4).

Det er almindelig viden og praksis, at en enkelt tablet med et næsten hvilket som helst indholdsstof, ikke giver en øget risiko for misdannelser, og således ikke er nogen grund til at foretage abort. Hvert eneste år bliver kvinder i Danmark anbefalet at fortsætte sin graviditet, selv om de har indtaget tabletter med potentielt eller endda bevist teratogen effekt.

Hvordan kan det så være gynækologerne alligevel tvinger en abort igennem efter påbegyndt medicinsk abort? Der er flere årsager:

  1. De tror fejlagtig, at indtagelse af tabletterne øger risikoen for fosterskader betydeligt
  2. Det er vigtigt, at udfaldet altid bliver en abort, så metodens effektivitet ikke bliver bragt i miskredit
  3. I stedet for at lytte til kvindens ønske, følges retningslinierne slavisk og autoritetstro

At sige at kvinderne skal gennemføre en medicinsk abort er en klar overtrædelse af patientens ret til informeret samtykke. Kvinderne bliver bevidst og systematisk tilbageholdt korrekt information om den medicin de skal tage i forbindelse med den medicinske abort. De som fortryder, og gerne ville beholdt deres barn alligevel, tvinges på denne måde til at gennemføre aborten.

Se også artikel under "Juridisk" om "Det informerede samtykke".

Referencer:

  1. Medicinsk abortus provocatus - 1. trimester, Hindsgavl gynækologiske guidelines, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  2. Mifepriston, Hindsgavl gynækologiske guidelines, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  3. Misoprostol, Hindsgavl gynækologiske guidelines, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
  4. t. Mifegyne 200 mg, Produktresumé og Indlægsseddel
  5. t. Cytotec 0,2 mg, Produktresumé og Indlægsseddel
  6. Misoprostol and teratogenicity - Reviewing the evidence, N Philip et al., The Population Council, Inc., 2003