Sig fra første dag! Det er din ret!

Sundhedsloven § 102. Læger, sygeplejersker, jordemødre, sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, for hvem det strider mod deres etiske eller religiøse opfattelse at foretage eller medvirke til svangerskabsafbrydelse eller fosterreduktion, skal efter anmodning fritages herfor. Tilsvarende gælder for personer, der er under uddannelse til et af de nævnte erhverv.

Første dag under mit obligatoriske ophold på gynækologisk afdeling som led i min specialeuddannelse i almen medicin snakkede jeg med den ledende overlæge, og fortalte jeg ikke ville være med til provokerede aborter. "Det har du jo ret til", var det første han sagde, hvorefter han hurtig tilføjede, at selve aborten skulle jeg ikke være med til, men jeg skulle skrive abortjournaler.

Jeg sagde, jeg heller ikke ville være med til dette. Jeg var fast besluttet på, at jeg ikke ville røre de provokerede aborter med en ildtang. Skulle jeg lave papirarbejdet til et overlagt mord? Jeg ville slet ikke være nogen som helst del af et system, som slår små børn ihjel.

Det blev herefter øjeblikkelig arrangeret at jeg ikke skulle have nogen abortsamtaler.

Senere sagde han til mig, han var ved at undersøge om jeg virkelig kunne fritages for at skrive journaler. Han mente det kunne blive et problem med at opfylde kompetencerne til at blive praktiserende læge. Jeg forklarede, at det er nok blot at have kendskab til hvordan de provokerede aborter foregår, så det ville ikke blive noget problem.

Jeg hørte aldrig mere omkring abortjournaler, og fik mit ophold på gynækologisk afdeling godkendt uden problemer.

Heldigvis er det vores ret, ikke på nogen måde at medvirke på nogen som helst måde til provokerede aborter. Jeg kan kun opfordre alle, inkluderet portører, sekretærer og rengøringsassistenter, til at nægte at være med til noget som helst som har med fosterdrab at gøre!

Læge Sven Frederick Østerhus