Juridisk

Det danske lægeløfte, med den Hippokratiske ed som grundlag og som alle kandidater i medicin har skullet aflægge siden 1815 for at kunne kalde sig læge, lyder således:

Kapitel 25
Betingelser for svangerskabsafbrydelse

§ 92. En kvinde kan uden tilladelse få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge og kvinden, efter at reglerne i § 100 er iagttaget, fastholder sit ønske om svangerskabsafbrydelse.

Før i tiden var det meget almindeligt, at lægerne optrådte paternalistiske, og tog beslutningerne på vegne af patienten. I dag skal alle patienter informeres om undersøgelser og behandling, i et sådant omfang at de selv kan tage stilling til om de ønsker det eller ej. Dette kaldes det informerede samtykke, og er indført for at sikre patientens autonomi -deres ret til selvbestemmelse.

The original Declaration of Geneva, The Second General Assembly of the World Medical Association 1948:
At the time of being admitted as a Member of the medical profession: