Samvittighedsløse læger

17. februar 2012

Den 15. februar 2012 skriver Kristeligt Dagblad om en rundskrivelse fra den norske sundhedsstyrelse. Af artiklen fremgår det "at praktiserende læger ikke kan nægte at udføre opgaver, der strider mod lægens egen samvittighed, og at kommunerne ikke har ”hjemmel til at fritage lægen for opgaver som er pålagt ved lov eller forskrift”. For eksempel at henvise til abort eller kunstig befrugtning for lesbiske par."

I Danmark har vi stadigvæk muligheden for at nægte at medvirke til abort, herunder nægte at henvise kvinder til at få foretaget en provokeret abort. Det har dog allerede været på tale at indføre en lignende lov i Danmark, og med mindre vi nu yder modstand, kommer vi også til at bo i et land som krænker lægens ret til at udøve deres gerning i henhold til deres samvittighed.

At arbejde som læger i tråd med vores overbevisning og samvittighed er en international menneskerettighed, som vi altid bør kæmpe for. Denne rettighed er der nogle som åbenbart ønsker at fratage os. Tænk engang, at der virkelig findes mennesker, som ønsker at lægerne skal arbejde uden samvittighed!

For mig er det naturligt på denne hjemmeside, at komme med en speciel opfordring til enhver læge, om at tage en beslutning i dag om aldrig at medvirke til abort på nogen måde, ej heller henvise hertil -lige meget hvad sundhedsmyndighederne måtte sige. Og ud fra dette standpunkt kæmpe, så en lignende lov ikke bliver indført i Danmark.

href="http://www.etik.dk/artikel/451368:Abort--Norske-laeger-tvinges-til-at-ha...
href="http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/dok/rundskriv/2011/i-42011-adgang-f...